Uniwersytet Wrocławski

O konferencji

Logika psychologii

Proponowane obszary tematyczne:

 • Modele formalne w psychologii
 • Metaanalizy
 • Równania strukturalne
 • Zaawansowane metody statystyczne
 • Psychologia matematyczna

Zapisy na warsztaty
Aby zapisać się na warsztaty kliknij tutaj.

Reklamy

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski (Poznań, UAM)
 • prof. dr hab. Roman Konarski (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Anna Oleszkowicz (UWr)
 • dr Piotr Styrkowiec (UWr)

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej ANOVA
 • Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii